Problemy badawcze i hipotezy robocze. Typ badań

„ Koniecznym warunkiem podejmowania badań naukowych jest uświadomienie sobie przez badacza problemów, a często także hipotez roboczych, określających cel i zakres planowanych przedsięwzięć badawczych. Bez sformułowania problemów i hipotez na próżno oczekiwać poważnych osiągnięć.” (M. Łobotycki 1999, s. 103). M. Łobotycki określa dalej także, w jaki sposób należy formułować problem badawczy: „ Zaleca się by formułować problem badawczy w sposób w miarę prosty i wyczerpujący.” (M. Łobotycki 1999, s. 105).

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania sformułowałam główny problem badawczy w następujący sposób:

Jaka jest rola przedszkola w kształtowaniu motywacji dzieci do nauki czytania i pisania?

Celem rozwiązywania problemu głównego wyodrębniłam problemy szczegółowe:

–         W jaki sposób i kiedy budzą się pierwsze zainteresowania dzieci związane z umiejętnością czytania i pisania?

–         Co motywuje dzieci w wieku przedszkolnym do podejmowania prób samodzielnej nauki czytania i pisania?

–         Jaka jest rola zabawy w rozbudzaniu zainteresowań dzieci czytaniem i pisaniem?

–         Czy w badanej grupie są dzieci, które już posiadają umiejętność czytania i pisania, czy jest to wynik oddziaływań domu, czy jest to naturalne?

–         Na ile wyposażenie przedszkola wspomaga motywację dzieci do nauki czytania i pisania?

–         Jaka jest rola nauczycielki przedszkola w rozbudzaniu motywacji dzieci do nauki czytania i pisania?

–         Czy realizowany w badanej placówce Program wychowania w przedszkolu zawiera treść związane z rozbudzeniem motywacji do nauki czytania i pisania, jak ocenić przydatność programu w motywowaniu dzieci do podejmowania działań w tym zakresie?

Prowadzone badania, oprócz określenia problemu badawczego wymagają wysunięcia hipotezy roboczej. M. Łobocki uważa, że: „hipotezy robocze stanowią… stwierdzenia, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że są trafną odpowiedzią na sformułowany uprzednio problem badawczy.” (M. Łobocki 1999, s. 125). Przy tworzeniu hipotez, niezbędne jest wyczucie problemu i intuicja, co do sposobu jego rozwiązania i sprawdzenia. J. Brzeziński stwierdza, że „ sprawdzona, zaakceptowana przez badacza hipoteza – nie jest na stałe włączona do zbioru twierdzeń danej dyscypliny empirycznej, zawsze może być ona odrzucona przy okazji sprawdzenia następnych hipotez.” (J. Brzeziński 1996, s. 226).

Dla potrzeb prowadzonych badań przyjęłam hipotezę główną:

Przypuszczam, że już u najmłodszych dzieci budzą się zainteresowania czytaniem i pisaniem poprzez kontakt ze słowem drukowanym, zabawę i wpływ rodziny, że przedszkole i nauczyciel mają możliwość rozbudzenia u dzieci motywacji w tym kierunku.

 

„ W badaniu empirycznym są wyróżnione dwa podstawowe idealne (teoretycznie) rodzaje badań: diagnostyczne i weryfikacyjne, służące różnym celom.” (B. Żechowska 1985, s. 12).

W swojej pracy przeprowadziłam badania diagnostyczne – „To badania mające na celu diagnozę określonego stanu rzeczy lub zdarzenia. Znamy objawy, skutek- poszukujemy przyczyn, źródeł, okoliczności i uwarunkowań.” (T. Pilch 1995, s. 20). Według J. Gniteckiego badania te, „ to czynność polegająca na ustaleniu danego stanu rzeczy lub zmian stanów rzeczy, dokonujących się w pewnym przedziale czasowym.” (J. Gnitecki 1993, s. 178).

Diagnoza w moich badaniach dotyczyła roli przedszkola w motywowaniu dzieci do nauki czytania i pisania. W obecny stan rzeczy nie ingerował, lecz obserwowałam zastaną rzeczywistość przedszkolną w jej naturalnym przebiegu.

Reklamy

Informacje pedagodzy
Pomagają pisać prace

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: