Wpływ oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola na rozwój motywacji do nauki czytania i pisania

Zajęcia w przedszkolu odbywają się codziennie i systematycznie. Ich treść podporządkowana jest ogólnym zasadom i celom wychowania w przedszkolu, które czerpie się z „Programu wychowania w przedszkolu”. Poprzez odpowiedni dobór haseł programowych nauczycielka organizuje zajęcia w swojej grupie.

„Do podstawowych form organizacyjnych pracy wychowawczej w przedszkolu należą zabawy, prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe i prace użyteczne, zajęcia zaplanowane przez nauczycielkę oraz okolicznościowe kontakty nawiązywane w różnych sytuacjach”. (K. Lubomirska 1994, s. 157).

W podobny sposób na temat form pracy w przedszkolu w literaturze pedagogicznej wypowiada się I. Dudzińska. Według tej autorki w pracy przedszkola wyróżniamy dwie formy działalności dzieci:

–                „czynności, które dzieci podejmują z własnej inicjatywy i realizują najczęściej same, a czasem przy pomocy nauczycielki, zmierzając do osiągnięcia własnych celów. Są to przede wszystkim różnego rodzaju zabawy i działalność plastyczno – konstrukcyjna, oglądanie książek, obrazków i inne,

–                czynności planowane i organizowane przez nauczycielkę. Ta forma określana jest nazwą „zajęcia” (I. Dudzińska1983, s. 34).

M. Kwiatowska wyznacza zakres działalności obowiązkowej dzieci przedszkolnych, który obejmuje „zajęcia prowadzone przez nauczycielkę, czynności samoobsługowe i prace użyteczne, spacery i wycieczki oraz uroczystości przedszkolne” (M. Kwiatowska 1985, s. 186).

Według niej zajęcia prowadzone przez nauczycielkę „są jedną z form organizowania pracy dziecka. W ich prowadzeniu na ogół przeważają metody stawiania zadań” (M. Kwiatowska 1985, s. 186).

I. Dudzińska określa cele zajęć programowych. Cele o charakterze ogólnym, które wynikają z zadań wychowania w przedszkolu i treści programu:

„ 1.  Aktywizowanie myślenia dzieci, rozwijanie podstawowych procesów umysłowych, jak porównywanie, analiza i synteza, wnioskowanie, uogólnianie, abstrahowanie.

  1. Rozwijanie wyobraźni twórczej, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętności wyrażania ich w dostępnych formach ekspresji.
  2. Kształtowanie postaw społeczno – moralnych, uczenie umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi, rozwijanie życzliwości, sympatii i szacunku dla ludzi oraz ukształtowanie właściwego stosunku do przyrody.
  3. Kształcenie mowy dzieci i poprawność wymowy, wzbogacanie i uściślanie słownika, wyrabianie umiejętności poprawnego budowania zadań, swobodnego i logicznego wypowiadania się.
  4. Przyswajanie elementarnej umiejętności czytania i przygotowanie do nauki pisania.
  5. Wyrabianie lub doskonalenie już posiadanych sprawności, umiejętności i nawyków ze wszystkich dziedzin wychowania.
  6. Rozwijanie postawy estetycznej – zdolności odczuwania piękna i potrzeby obcowania z nim.
  7. Rozwijanie zamiłowań indywidualnych”. (I. Dudzińska 1983, s. 36 – 37).

Cele te mogą być osiagnięte w zajęciach planowanych, a także we wszystkich innych rodzajach zajęć prowadzonych w przedszkolu.

Cechy stanowiące o istocie zajęć wg I. Dudzińskiej są następujące:

–                każde zajęcie jest formą działalności dzieci zorganizowaną z inicjatywy nauczycielki i przez cały czas trwania bezpośrednio przez nia kierowana,

–                zajęcie ma zawsze przebieg zaplanowany przez nauczycielkę, w większości jednakowy dla wszystkich dzieci biorących w nich udział,

–                w każdym zajęciu musi być jasno sprecyzowany cel, do którego nauczycielka konsekwentnie zmierza.

Zajęcia w przedszkolu prowadzi się z całą grupą bądź z mniejszymi zespołami. W jaki sposób są realizowane decyduje treść zajęć oraz sposób jego przeprowadzenia. W przedszkolu organizujemy także zajęcia z poszczególnymi wychowankami.

Na temat zajęć dziecka uczęszczającego do przedszkola wypowiada się H. Prus – Wiśniewska, do inspirowanych przez nauczycielkę zalicza: „zapoznawanie dzieci z literaturą dziecięcą, rozwijanie myślenia, doskonalenie mowy pod względem gramatycznym i ortofonicznym, nauka wierszy, piosenek, różne rodzaje technik plastycznych, (…), ćwiczenia i zabawy ruchowe, umuzykalnienie i wiele innych form pobudzania aktywności umysłowej, społecznej, ruchowej i manualnej. W najstarszej grupie wprowadza się już elementy nauki czytania, matematyki, przygotowuje się dziecko do nauki pisania” (H. Prus – Wiśniewska 1995, s. 13).

Trudno zgodzić się z autorką, że w grupie 6-latków wprowadza się elementy matematyki, nauki czytania lub przygotowuje do nauki pisania. Wiadomo już, że proces ten zaczynamy realizować w grupie dzieci 3 – letnich, chociaż treści programowe naukę czytania i przygotowanie do pisania precyzują dopiero dla 6-latków.

Wprowadzenie elementów nauki czytania i pisania do przedszkola w niczym nie zmienia podstawowego systemu pracy nauczyciela. Realizacja treści programowych dotyczących tych umiejętności odbywa się przez „stwarzanie dzieciom warunków stymulujących ich własną aktywność, przy zastosowaniu takich form pracy jak: zabawa, zajęcia zorganizowane przez nauczycielkę, czynności zawierające elementy pracy, kontakty z otoczeniem społecznym, przyrodą, spacery i wycieczki” (M. Burtowy 1992, s. 179).

Jeżeli nauczyciel systematycznie realizować będzie w swojej pracy cele zajęć wynikające z zadań wychowania w przedszkolu i treści programowych zawartych we wszystkich grupach wiekowych, to jego wychowankowie posiądą umiejętność czytania i będą dobrze przygotowani do pisania.

Nasze oddziaływania wychowawcze powinny wraz z rozwijaniem sprawności manualnej, wraz z doskonaleniem percepcji wzrokowej i słuchowej zmierzać do budzenia i kształtowania zainteresowań dzieci słowem drukowanym oraz pobudzać motywację do nauki.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zaczątki sztuki czytania i pisania zdobywają często samodzielnie poprzez zabawę ich naturalną, wrodzoną aktywność. Oddziaływania wychowawczo – dydaktyczne przedszkola poprzez realizację zajęć wynikających z programu prowadzą do uzyskania przez dziecko gotowości do nauki czytania i pisania.

Reklamy

Informacje pedagodzy
Pomagają pisać prace

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: